Αντώνης Αλεβιζόπουλος - αγιογράφος / ζωγράφος


Αγιογραφία - Painting of holy icons

Ζωγραφική - Painting

Γκραβουρες - Gravure

Προσωπογραφία - Portrait

Θαλασσογραφία - Waterscape

Ζωγραφική με μολύβι - Painting with pencil

Μαθήματα Ελευθέρου Σχεδίου και Ζωγραφικής Free Drawing and Painting Courses

Βιογραφικό - Biography

Επικοινωνία - Contact